Стосується всіх, залежить від кожного !

27 квітня 2017 року у місті Черкаси відбулася подія, яка, маємо надію, змінить долю України. Представники ошуканих громадян Черкащини зібралися для того, щоб домогтися від влади не багато і не мало – виконати Конституцію України , головних розділів, які передбачають ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ можновладців за діяльність Держави перед людиною.

Рано чи пізно це мало статися в країні, де абсолютна більшість населення вміє читати. Люди відкрили для себе Конституцію України, Основний Закон, за яким мають жити всі – від Президента до пенсіонера.

Скажімо відверто, поклавши руку на серце , хто знає , що Держава має суворо відповідати за свою діяльність перед головним Джерелом Влади? Перед нами, усіма разом і кожним із нас окремо – перед її Народом?

За браком місця важко дослівно навести всі виступи представників ошуканих людей. Учасники Зборів ошуканих громадян Черкащини у своїх виступах підкреслили, що згідно Конституції України і Європейської конвенції з прав людини:

  • Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. (Конституція України. Стаття 3.)

- конституційні права і свободи є невідчужуваними та непорушними, гарантуються і не можуть бути скасовані чи обмежені;

- при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

У виступах чітко було відзначенощо держава в особі державних органів та органів місцевого самоврядування:

- не тільки не забезпечує захист і реалізацію прав і свобод громадян, а й сама створює умови порушення та порушує Конституцію і закони України, зокрема право фізичних та юридичних осіб володіти, користуватися і розпоряджатися своїми коштами, що знаходяться на депозитних рахунках «проблемних» кредитних спілок та інших фінансових установ;

- не виконує свій обов’язок по захисту життя людини, а, порушуючи і потураючи порушенню конституційних прав на володіння і вільне розпорядження своїм майном, шляхом встановленням обов’язкових до оплати, незалежно від фактичного споживання, необґрунтовано завищених тарифів на тепло і водопостачання та комунальні послуги, створює загрозу фізичному існуванню людини і громадянина;

- створила умови, за яких громадяни фактично не доживають до пенсійного віку, доживши отримують пенсію, яка не забезпечує їх гідне існування, а забезпечити гідне існування за рахунок власних заощаджень не мають змоги;

- депутати Верховної Ради України у переважній більшості не здійснюють своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, приймають закони, які не відповідають Конституції України, звужують зміст та обмежують обсяг існуючих прав і свобод;

Узагальнюючи промови виступаючих, можна підсумувати – Держава своїх обов’язків перед громадянами у повному обсязі не виконувала, не виконує і виконувати не збирається.

 

Головне - як саме і хто має відповісти за наслідки діяльності всіх, без виключення, гілок влади за чверть століття існування незалежної України?

Про це ясно сказано в Конституції : Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Досі в Україні не відомо жодного випадку, щоб хтось із громадян отримав грошову чи якусь іншу компенсацію за матеріальні збитки, нанесені із вини влади, суддів, силовиків або інших посадовців. Те, що за двадцять п’ять років жодним із Президентів, (які до речі, є Гарантами Конституції,) законодавців, депутатів будь якого рівня не піднімалося питання про створення механізмів компенсації людям, вже само по собі є ознакою їх свідомої злочинної бездіяльності!

Навіть у Цивільному Кодексі існує аналогічна стаття, а саме:

Стаття 1173.- Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Учасники Зборів вирішили: якщо кожен має право на матеріальне відшкодування – то це право має бути реалізованим.

 

Представники ошуканих громадян Черкащини прийняли Рішення, яким згідно Основного Закону України, Цивільного Кодексу у чітко визначені терміни, зобов’язали Президента України, Верховну Раду України і, перш за все, органи місцевого самоврядування Черкаського регіону створити дієві механізми справжньої матеріальної відповідальності влади перед ошуканими людьми - Реєстр постраждалих громадян і Фонд компенсації заподіяної шкоди.

 

Всі, хто голосував за нижчевикладене Рішення, розуміють, що змінити ставлення державних службовців до Конституції, Законів та громадян, дуже і дуже складно. Чи відповідатиме матеріально Держава за дії або бездіяльність тих, хто нею керує перед нами - своїм Народом, як передбачено Основним Законом тепер залежить від підтримки цього Рішення усіма громадянами України, які за ст.56 Конституції та ст. 1173 Цивільного Кодексу, мають підстави на матеріальну компенсацію нанесеної їм шкоди.

 

Наостанок нагадаємо – Держава може існувати тільки за суворим дотриманням Конституції, отже будь яке порушення Основного Закону є Державним Злочином.

 

Вимагаючи матеріальної відповідальності влади перед кожним із нас - перед Народом, ми захищаємо Україну від злочинних посягань внутрішнього Ворога!

 

З питаннями можливо звертатися з номером – 063 408 95 53